Allel recesywny – allel, którego działanie ujawnia się fenotypowo jedynie w przypadku homozygoty recesywnej.

  • Mam wszystkie te świetne geny, ale one są recesywne. Na tym polega problem.