Allan Kardec

francuski naukowiec, teoretyk i kodyfikator spirytyzmu

Allan Kardec (1804–1869) – francuski teoretyk pedagogiki i kodyfikator spirytyzmu.

Allan Kardec

Księga duchów edytuj

 

(wyd. Ajax, Warszawa 1991; tłum. Ewa Gałecka)

 • Zasada reinkarnacji jest głęboko chrześcijańska, gdyż opiera się na nieśmiertelności duszy, na karach i nagrodach przyszłych, na sprawiedliwości Bożej, na wolnej woli człowieka i na etyce Chrystusowej; nie jest więc sprzeczna z religią. Nawet słowa Chrystusa nie dopuszczają pod tym względem żadnej wątpliwości.
  Czytamy w Ewangelii św. Jana w r. III.
  „Odpowiedział Jezus Nikodemowi: Zaprawdę powiadam ci: Jeżeli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego: Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek narodzić będąc stary? I zali powtóre może wejść w żywot matki swojej i narodzić się?
  Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, powiadam ci: Jeżeliby się kto nie narodził z wody, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z ducha duch jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem. Musicie się znowu narodzić.”
  • Źródło: s. 55
 • Czy życie społeczne jest przyrodzonym prawem?
  „Tak. Bóg stworzył człowieka do życia społecznego. Nie na darmo dał człowiekowi mowę i inne zdolności potrzebne do tego życia.”
  • Źródło: s. 148
 • Czy człowiek ma wolną wolę w działaniu?
  „Skoro ma wolność myśli, ma też wolność w czynach. Bez wolnej woli człowiek byłby tylko maszyną.”
  • Źródło: s. 148
 • Czy namiętność jest czymś złym?
  „Nie, namiętność polega na nadmiarze chęci; sama zasada chcenia była człowiekowi udzielana w dobrym celu, a namiętności mogą pobudzić człowieka do wszelkich czynów; tylko ich nadużycie wywołuje zło.”
  • Źródło: s. 169
 • Na czym polega oddawanie czci?
  „Jest to podniesienie do Boga myśli. Poprzez oddawanie czci przybliżamy się duchem do Boga.”
  • Źródło: s. 135
 • Czy duchy są wrażliwe na muzykę?
  „Duchy niższe odczuwają rozkosz, gdy słyszą Waszą muzykę, ponieważ nie mogą jeszcze odczuć wznioślejszej. Jednak i Wasza muzyka, o ile jest naprawdę subtelna i ma głębokie podłoże religijne, sięga w niebiańskie sfery i ułatwia dobrym duchom do was dostęp. Muzyka ma dla duchów nieskończony czar stosownie do ich rozwiniętych właściwości. Słyszymy muzykę niebiańską, która jest najcudowniejszą i najprzyjemniejszą ze wszystkiego, czego może sobie wyobraźnia duchów przedstawić.”
  • Źródło: s. 60
 • Czy, gdy opuścimy ziemię, wyjdą nam na przeciw nasi rodzice i przyjaciele?
  „Tak, niejednokrotnie wychodzą na spotkanie umiłowanej duszy, życzą jej szczęścia, jak przy powrocie z dalekiej, niebezpiecznej wędrówki, i pomagają jej przy wyzwoleniu z cielesnych więzów. Jest to wielkie dobrodziejstwo dla ducha, gdy przyjdą witać go umiłowane dusze.”
  • Źródło: s. 64
 • Czy duchy są wdzięczne za pamięć tym, których kochali na ziemi?
  „O wiele więcej, niż sądzicie; podnosi to ich szczęście, gdy są szczęśliwe; jest im pociechą w nieszczęściu.”
  • Źródło: s. 66
 • Kiedy następuje połączenie duszy z ciałem?
  „Połączenie zaczyna się od poczęcia, lecz zupełnie dopiero w chwili porodu. Duch złączony w danym ciele złączony jest z nią fluidyczną wstęgą; płacz, który wydaje dziecko przy narodzeniu oznajmia, że zalicza się ono już do żyjących na ziemi sług Bożych.”
  • Źródło: s. 68
 • Czy Bóg dał pewnym ludziom misję objawienia Jego praw?
  „Owszem; we wszystkich czasach ludzie otrzymywali to posłannictwo. Są to duchy wyższe, które zstępują na Ziemię, by pomagać ludzkości w urzeczywistnianiu postępu.”
  • Źródło: s. 132
 • Jaki jest charakter prawdziwego proroka?
  „Prawdziwy prorok jest dobrym, natchnionym przez Boga człowiekiem. Poznacie go po jego słowach i czynach. Bóg nie powoła kłamcy do głoszenia Prawdy.”
  • Źródło: s. 132
 • Kto jest najdoskonalszym wzorem proroka?
  „Jezus Chrystus.”
  Uosobił On w Sobie wzór doskonałości moralnej, którą może na Ziemi osiągnąć człowiek. Bóg ofiarował nam Go jako najdoskonalszy wzór, a nauka, którą głosił jest najczystszym wyrazem Bożego Zakonu.”
  • Źródło: s. 132
 • Dlaczego politeizm jest jedną z najdawniejszych i najbardziej rozpowszechnionych religii, chociaż jest wierzeniem mylnym?
  „Gdy poprzez stopniową inwolucję w świecie grubej materii upadły duch ludzki zatracał coraz bardziej pamięć o Ojcu i Stworzycielu, przypominała mu Go cała przyroda tajemniczą swą mową. Wszystko, co przewyższało zakres jego pojęć nabierało dla niego mocy boskiej, a że otaczało go wiele przeróżnych tajemnic i wiele niepojętych dla niego potęg przyrody, powstawała w jego umyśle, wiara w wiele różnych bóstw. Ale zawsze istnieli ludzie świata, którzy rozumieli iż mnóstwo różnych sił nie może rządzić światem bez wyższego kierownictwa i ci wznosili się do pojęcia jednego Boga.”
  • Źródło: s. 138