Alkmeonidzi

ród arystokratyczny starożytnych Aten

Alkmeonidzi – jeden z najstarszych rodów arystokratycznych w Atenach, wywodzący swe legendarne pochodzenie od Alkmeona, prawnuka Nestora.

  • Swojej matce, Agaryście, Perykles zawdzięczał przynależność do bogatego arystokratycznego rodu Alkmeonidów, z którego w przeszłości wywodziło się już kilku mężów stanu. Alkmeonidów podejrzewano też o zdradę Ateńczyków wobec Persów, a kilku z nich przyłapano na łapownictwie i korupcji. Ale jakoś udało im się przeżyć te wszystkie oskarżenia, prawdopodobnie dlatego, że pozostali mieszkańcy miasta byli zbyt zajęci swoimi codziennymi sprawami, żeby zwracać baczniejszą uwagę na innych współobywateli.
    • Autor: Will Cuppy, Życie i upadek prawie wszystkich, tłum. i wstęp Wojciech Tyszka, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2005, ISBN 8371634099, s. 40.
Alcybiades, który wywodził swe pochodzenie od Alkmeonidów