Alimenty

środki (pieniężne lub w naturze) na wyżywienie (utrzymanie), które zgodnie z prawem jeden z małżonków płaci drugiemu, rodzic - małoletnie dziecko, dorosłe dziecko - starszy rodzic itp.

Alimenty – regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne. Nazwa z włoskiego (alimentare) oznacza karmić.

  • Alimenty: podatek konsumpcyjny.
    • Autor: Mieczysław Miszewski
    • Źródło: „Odra” nr 1 (227), styczeń 1980, Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe RSW Prasa, s. 61.
Wikisłownik
Zobacz też hasło alimentyWikisłowniku