Alfried Krupp von Bohlen und Halbach

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907–1967) – niemiecki przedsiębiorca i przemysłowiec, członek starej dynastii przemysłowców założonej przez Friedricha Kruppa, która w trakcie II wojny światowej odgrywała główną rolę w zaopatrywaniu armii niemieckiej w uzbrojenie; sądzony na procesie w Norymberdze jako zbrodniarz wojenny.

  • Nasza firma stała się najważniejsza na Wspólnym Rynku.
    • Opis: wypowiedziane tuż przed śmiercią.
    • Źródło: José María López Ruiz, Tyrani i zbrodniarze. Najwięksi nikczemnicy w dziejach świata, tłum. Agata Ciastek, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s. 282.
    • Zobacz też: Europejska Wspólnota Gospodarcza
Alfried Krupp bon Bohlen und Halbach (z lewej)