Alfons Nossol

polski duchowny katolicki

Alfons Nossol (ur. 1932) – polski duchowny katolicki, teolog, biskup senior diecezji opolskiej, arcybiskup ad personam.

  • Wiemy, że tęsknota za zjednoczeniem się naszego Kontynentu jako wspólnoty ducha, to jest wspólnoty wartości i kultury, powinna pamiętać o tym, iż zawsze budowała się i nadal budować się musi na trzech wzgórzach: na Areopagu, Capitolu i na Golgocie.
  • Dialog jest językiem macierzystym ludzkości. Pomaga z wrogów uczynić przeciwników, a przeciwników przekształca w przyjaciół.
    • Źródło: Artur Sporniak, Łatwiej dostać się do nieba, wywiad, „Tygodnik Powszechny”, 22 sierpnia 2017
  • Ideologia jest trucizną, także „chrześcijańska ideologia”, bo ideologia chce za wszelką cenę obronić, uratować ideę. Także za cenę człowieka.
    • Źródło: Artur Sporniak, Łatwiej dostać się do nieba, wywiad, „Tygodnik Powszechny”, 22 sierpnia 2017
  • Lęk należy do istoty umierania. W śmierci już go nie ma, bo ja jestem wtedy na progu wieczności. Kończy się wiara, bo zaczyna się widzenie Boga twarzą w twarz. Kończy się nadzieja, bo się spełnia. Jedynie miłość przekracza z nami próg wieczności.
    • Źródło: Artur Sporniak, Łatwiej dostać się do nieba, wywiad, „Tygodnik Powszechny”, 22 sierpnia 2017