Alfabetyczna lista osób/0–9

0–9A, Á, ÅBCĆ ČD ĐE, É, ƏFGHI, İJKLŁMNOÓ Ō Ö ØPQRSŚ Š ŞT, ÞUVWXYZŻ Ź Ž  • 11 męczennic z Nowogródka – siostry zakonne Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, męczenniczki II wojny światowej, rozstrzelane 1 sierpnia 1943.
  • 2Pac → Shakur, Tupac Amaru
  • 2 Pac → Shakur, Tupac Amaru