Aleś Arkusz

literat i wydawca

Aleś Arkusz (ur. 1960) – białoruski poeta, eseista, wydawca.

Aleś Arkusz

O Alesiu Arkuszu

edytuj
  • Aleś Arkusz szczodrze obdarzony twórczym talentem literackim, czasem z romantycznymi, a czasem i z postmodernistycznymi skłonnościami, co, bodaj, zawsze zachowuje mocny odcień książkowości i intelektualizmu.
    • Алесь Аркуш шчодра надзелены творчым літаратурным талентам, часам з рамантычным, а часам і з постмадэрнісцкім ухілам, што, бадай, заўсёды захоўвае моцнае адценьне кніжнасьці і інтэлектуалізму. (biał.)
    • Autor: Arnold Makmilin
    • Źródło: Aleś Arkusz, Palimpsiest, Wydawiectwa Halijafy, Mińsk 2012, s. 164, seria: Biblijateka Tawarystwa Wolnych Litaratarau. ISBN 9789856906803. (biał.)