Alberto Fernandez

Alberto Fernandez (ur. 1958) – amerykański dyplomata.