Alaksandr Razhanau

białoruski parlamentarzysta

Alaksandr Iwanawicz Razhanau (biał. Аляксандр Іванавіч Разганаў; ur. 1953) – białoruski polityk i kołchoźnik, od 2008 roku deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji.

  • Przyszło mi popracować jeszcze w pierwszej kadencji i teraz, w czwartej. Wiele się zmieniło przez ten czas. Pamiętam, w pierwszej kadencji wielu deputowanych bardzo grało na ambicjach – chcieli pokazać, że dbają o naród, a w rezultacie zupełnie inne wskaźniki były… Dzisiaj wszyscy są bardziej poważni, z dużym doświadczeniem życiowym, realną cenę życia znają. Do przyjmowania projektów ustaw podchodzą uważnie, są skierowani na cel.
    • Мне давялося папрацаваць яшчэ ў самым першым скліканні і цяпер вось, у чацвёртым. Шмат чаго змянілася за гэты час. Памятаю, у першым скліканні многія дэпутаты больш на амбіцыях ігралі – імкнуліся паказаць, што дбаюць пра народ, а ў выніку зусім іншыя паказчыкі былі… Сёння ўсе больш паважныя, з вялікім жыццёвым вопытам, рэальную цану жыццю ведаюць. Пры прыняцці законапраектаў падыходзяць узважана, мэтанакіравана. (biał.)
    • Źródło: Parłamiencki dzionnik w: Zwiazda Nr 225 (27089) 25 listopada 2011