Alaksandr Abramowicz

białoruski prawnik i polityk

Alaksandr Michajławicz Abramowicz (białorus. Аляксандр Міхайлавіч Абрамовіч, ros. Александр Михайлович Абрамович, Aleksandr Michajłowicz Abramowicz; ur. 1944) – białoruski polityk, w latach 1992–1996 przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi.

O Alaksandrze AbramowiczuEdytuj

  • W wyborach do parlamentu jesienią 1995 roku zobaczyliśmy i odczuliśmy, że reżim nie jest po prostu kryminalny, antybiałoruski − on jest typowo okupacyjny i działa okupacyjnymi metodami. (…) Specjalna komisja CKW (na moją prośbę) pojechała na miejsce i ujawniła falsyfikację na 500 głosów. Wychodzi, że moja kandydatura została wybrana. Wtedy przewodniczący CKW A. Abramowicz stanowczo odmówił skierowania sprawy do prokutatury (nie dając mi wyjaśnień). (…) To już było to nowe, które wpełzło w nasze życie razem z ciemnym reżimem.
    • На выбарах у парлямант увосень 1995 года мы ўбачылі і адчулі, што рэжым ня проста крымінальны, антыбеларускі – ён тыпова акупацыйны і дзейнічае акупацыйнымі мэтадамі. (…) Спэцыяльная камісія ЦВК (па майму настаяньню) выехала на месца і выявіла фальсіфікат у 500 галасоў. Выходзіць, што мая кандыдатура была выбраная. Тады старшыня ЦВК А. Абрамовіч наадрэз адмовіўся ставіць пытаньне перад пракуратурай (не даючы мне тлумачэньняў). (…) Гэта было ўжо тое новае, што ўпаўзло ў нашае жыцьцё разам з цёмным рэжымам. (białorus.)
    • Autor: Zianon Pazniak
    • Źródło: Зянон Пазьняк: Дэпутаты незалежнасьці (замест прадмовы). W: Сяргей Навумчык, Зянон Пазьняк: Дэпутаты незалежнасьці. Nowy Jork, Wilno, Warszawa: „Biełaruskija Wiedamaści”, Towarzystwo Kultury Białoruskiej na Litwie, 2010, s. 53−54. ISBN 978-9955-578-11-6. (biał.)