• Ala ma kota.
    • Autor: Marian Falski, Nauka czytania i pisania dla dzieci
    • Opis: w oryginalnej wersji podręcznika Mariana Falskiego z 1910 zatytułowanego Nauka czytania i pisania dla dzieci cytat ten nie występuje. Jest w nim jedynie zdanie: To kot Ali. Dopiero w późniejszych wydaniach pojawiło się w znanej powszechnie formie, np. w Elementarzu dla I klasy szkół powszechnych wiejskich z 1937.