Ajnowie

lud należący do paleoazjatyckiej grupy językowej

Ajnowie lub Ajnosi (ajn. Ainu „ludzie”) – lud paleoazjatycki, zamieszkujący m.in. Sachalin i Hokkaido.

  • Czytałem w ich smutnych oczach poczucie bliskiego końca. Nie troszczymy się o ich przyszłość, a oni szybko tracą swą indywidualność, zanikają w niszczycielskim starciu z zaborcami. Należąc do narodu, który także cierpi, czułem ich zgnębienie.
    • Autor: Bronisław Piłsudski
    • Opis: z prelekcji wygłoszonej w Paryżu w Towarzystwie Antropologicznym w 1909 r.
    • Źródło: Jerzy Chociłowski, Bronisława Piłsudskiego pojedynek z losem, Iskry, Warszawa 2018, ISBN 978-83-244-0512-1, s. 153.
Ajnowie (1904)
  • Niszowa literatura Ajnów pozostała do końca w postaci oralnej. Z pokolenia na pokolenie przekazywano ją ustnie, a czynili to zawodowo opowiadacze i opowiadaczki, osoby o nadzwyczajnej pamięci i obdarzone przykuwającym uwagę talentem narracyjnym.
    Takich właśnie narratorów szukał i znajdował Bronisław Piłsudski, po czym nagrywał lub spisywał recytowane przez nich, a także i przez przygodnych rozmówców, najrozmaitsze gatunkowo teksty. Są to utwory sensu stricto baśniowe, śpiewki, kołysanki, pieśni o półbogach i półludziach, opowieści wojenne i bitewne, a także modlitwy, zagadki i anegdoty. To zwierciadło ukazujące ajnuski folklor i obyczaje.