Ahmad Szamlu (1925–2000) – irański poeta, tłumacz, wydawca.

 • Tysiąc skowronków
  w oczach twoich śpiewa,
  tysiąc kanarków
  milczy w gardle moim.
  Ach, gdyby miłość
  dało się w słowach wyrazić!