Adam Ziajski

polski twórca teatralny

Adam Ziajski (ur. 1972) – polski reżyser i aktor.

  • Bardzo mnie interesują ludzie, którzy są z marginesu, z pogranicza – wolę zresztą nazywać ich „pierwszymi aktorami miasta”.
    • Źródło: wywiad Joanny Ostrowskiej, cyt. za: Świat na opak, 10 lat Teatru Strefa Ciszy, red. Juliusz Tyszka, Poznań 2003
  • To dzięki niemu uświadomiłem sobie konieczność pokory wobec rzemiosła i potrzebę mówienia własnym, niezafałszowanym językiem.
    • Opis: o Jerzym Grotowskim.
    • Źródło: Świat na opak, 10 lat Teatru Strefa Ciszy, red. Juliusz Tyszka, Poznań 2003
    • Zobacz też: pokora