Abune Petros

Petros (Piotr) (1892–1936) – duchowny Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego, od 1929 abune (biskup), osobisty spowiednik cesarza Haile Selassie I, rozstrzelany przez włoskie władze okupacyjne.

  • Bądźcie wyklęci wszyscy, którzy podporządkujecie się Włochom.
    • Opis: ostatnie słowa
    • Źródło: Andrzej Bartnicki, Joanna Mantel-Niećko, Historia Etiopii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, ISBN 8304021528, s. 395.
Abune Petros