36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego

36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego (36 SPLT) – oddział lotnictwa transportowego Sił Powietrznych RP (JW 2139).

  • Działania na chybcika uniemożliwiało racjonalne planowanie pracy w „elitarnym” pułku. Brakowało lotników i sprzętu, a zadań związanych z wożeniem VIP-ów nie ubywało. Zasady szły w kąt, liczyło się to, żeby wykonać polecenie polityków, którzy chcą gdzieś polecieć. Liczba zadań była tak wielka, że np. Arkadiusz Protasiuk w 2009 i 2010 r. nie wykonał żadnego lotu treningowego. Notorycznie łamano zasady, że lotnicy muszą mieć czas na odpoczynek. Bywało, że kończyli jedno zadanie o 1.20 w nocy, a następne zaczynali o 7.20 rano. Z dużą swobodą podchodzono do przepisów bezpieczeństwa.
    • Autor: Michał Majewski, Szukanie katastrofy, „Tygodnik Powszechny”, nr 32/2011.
  • Jeśli SKW nie sygnalizowała zagrożeń [w 36. pułku], to znaczy, że źle wykonuje swoje obowiązki, a jeśli to robiła, a minister to bagatelizował, zawinił szef MON. Musimy to ustalić ponad wszelką wątpliwość.