Żongler (fr. jongleur) – dosłownie sztukmistrz.

Żonglerzy podczas pasingu