Święty Cyryl

święty Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej

Święty Cyryl (właśc. Konstantyn, cs. Rawnoapostolnyj Kiriłł, uczitiel Słowienskij; ok. 827–869) – bizantyński misjonarz prowadzący wraz z bratem Metodym chrystianizację ziem słowiańskich. Tłumacz Biblii.

  • Jakżeż więc nie wstydzicie się uznawać tylko trzy języki (hebrajski, grekę i łacinę), a wszystkim innym ludom i językom kazać być ślepymi i głuchymi?
    • Opis: do swoich przeciwników w Wenecji.
    • Źródło: Giorgio Eldarov, Święci Cyryl i Metody – ojcowie teologii słowiańskiej, w: Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty, cz. I, red. J. Gajka i L. Górka, Lublin 1991, str. 53–54.
Cyryl i Metody na ikonie bułgarskiej