Ľudovít Štúr

słowacki przywódca narodowy, językoznawca

Ľudovít Štúr (1815–1856) – słowacki poeta, publicysta, filolog, działacz narodowy.

  • Jak naród słowiański jest bardziej niż inne narody rozgałęziony, to i język słowiański ma wiele dialektów i może bezpiecznie dla swojego bezkresnego bogactwa, dla złożoności i różnorodności nazywać się językiem języków.
    • Ako národ Slovanskí je nad inšje národi kmenovití, tak aj reč Slovanská je hlavňe narečná a muože sa bezpečňe pre svoju ňekoňečnú bohatosť, pre svoju rozvitosť a rozmaňitosť nazvať rečou reči. (słowac.)
    • Źródło: Teoria języka słowackiego (słowac. Nauka reči Slovenskej), (1846)
Ľudovít Štúr